SFO husetSFO-BYGGET: Dette bygget har vært brukt til SFO ved Abus i mange år. Et bygg som for lengst har hatt sine beste år. Nå skal det bygges et nytt hus, men først må byggekostnadene ned flere hakk.

AURE: Noe av det aller første Håvard Sagli gjorde som ny rådmann, var å prøve å få til en dialog med lokalt næringsliv. Ett møte er holdt, og forrige uke var nummer to, hvor dagsorden var nytt SFO-bygg ved Aure barne- og ungdomsskole (Abus).

Dagens lokaliteter for SFO i Aure sentrum er av det heller nedslående slaget. Et hus, som opprinnelig ble brukt som lærerbolig, og som på ingen måte tilfredsstiller de krav som settes til et bygg som skal brukes av barn som har skolefritidsordning (SFO).

Satt av penger
I lang tid har det vært snakka om å få opp et nytt SFO-bygg, og politikerne har for lengst satt av penger til formålet. Problemet er at det ikke har vært så mange som har vist interesse for å ta på seg arbeidet med å sette opp bygget. En tilbyder leverte inn pris i forbindelse med anbudsrunden. En pris som var langt over det budsjetterte på 7,7 millioner kroner. Bygget er planlagt å ligge i sørøst som det heter, som et påbygg til dagens barneskole, ved Aurdalsvegen. Etter at det kom inn moment med å tilføre elever fra andre skoler til Abus, var det ønskelig å få priser på bygging av både en og to etasjer. Den eneste som leverte pris var Byggcompagniet. Som kunne bygge en etasje for 10,9 millioner kroner og to etasjer for 15,7.

SAKEN FORTSETTER UNDER ANNONSEN  

— Vår intensjon er å komme i snakk med det lokale næringslivet. For å se på hva som kan gjøres, for at flere leverer inn pris når vi har prosjekt på gang, sier Sagli.

Murring
Innenfor bygg- og anleggsbransjen i Aure er det flere som murrer på grunn av at det ikke blir noen deltakelse i kommunale utbyggingsprosjekt. Anbuda det bys opp til konkurranse i legges ut om en totalentreprise. Hvor kommunen forholder seg til det ene selskapet som får tildelt jobben. Som igjen som oftest fører til at lokale entreprenører ikke slipper til. De store byggentreprenørene har som oftest sine egne de samarbeider med.

— Mange ganger får vi ikke regne pris på jobber som skal gjøres i det hele tatt. Vi blir av og til spurt i forkant, men da mest som en rettesnor på hva jobbene vil koste da kostnadsrammene settes opp, sier Ove Stormyr, som er daglig leder i SL-Maskin.

Innleda
Kommunens faste byggherreombud, Ingar Iversen fra selskapet IKON på Smøla, innleda møtet med å forklare knippet med oppmøtte i Aure rådhus om hvorfor det som regel ble valgt en totalentreprise.

— Mye som ligger bak, men først og fremst er det krav til utbygger og et omfattende regelverk som ligger bak. Vi får en aktør å forholde oss til, som igjen har ansvaret for alt som gjøres, forklarte Iversen.

Diskusjon
De fleste av de som var møtt opp fra næringslivet var selvstendig næringsdrivende, samt noen litt større aktører innen bygg, elektro og graving/grunnarbeid. Etter at Ingar Iversen var ferdig med sin gjennomgang av hvordan kommunen håndterte sitt anbudsregime og regelverk, la rådmann Sagli opp til diskusjon, samtidig som han ba om gode forslag på hva som kan gjøres i forhold til det trengende SFO-bygget. Mange gode forslag kom opp, og flere valgte å kommentere hvorfor det var få som leverte pris. Kommunens driftsleder FDV eiendom, Ingvar Våg, uttalte at han var litt skuffa over kommunens næringsliv.

— Da vi inviterer til befaring i forbindelse med utlagte anbud er det ingen lokale som møter opp, sa Våg.

— Ingen vits i å møte opp på noe, når vi ikke kan levere inn pris, sa snekker Tor Arne Ulfsnes, som er selvstendig næringsdrivende. 

SAKEN FORTSETTER UNDER ANNONSEN  

— Ved å møte opp, så kanskje man treffer noen som man igjen kan snakke med, sa Våg.

— Vi har også den situasjonen i kommunen at vi må se på kvaliteten på mannskapet. Vi må heller ikke glemme det juridiske, sa enhetsleder for kommunalteknikk og eiendom, Bernt Jacobsen.

Konkret
Etter at de mer generelle betraktningene var unnagjort, ble det mer konkret. Om hva som kan gjøres, for å få ned prisen på bygging av et SFO-bygg. Flere mente at kommunen har bundet seg alt for mye opp i plassering, og dyre løsninger. Ingen kunne gi svar på hvorfor bygget har havna akkurat der det nå er plassert. Noen av argumentene gikk på at det under slike byggeprosjekt hadde vært lurt å gjøre en bedre og grundigere jobb på forhånd. Tida blir ikke brukt riktig. Når bygget vedtas bygd haster det i tillegg så mye, at små lokale bedrifter ikke har sjanse til å være med på leken.

SFO moteDIALOG: Både kommunen og de oppmøtte fra næringslivet beskriver dialogmøtene som positive.
Viktige moment
Noe som tydelig pekte seg ut var at kommunen måtte se på alternative løsninger, og ikke bare være entydig i forhold til å gå for en totalentrepriseløsning. Ved å dele opp er muligheten mye større til å få inn flere priser. At det settes god tid til byggeprosess, var også et viktig moment. Alle som var til stede signaliserte at det var meget positivt at rådmannen inviterte til et slikt møte.

— For bare et år tilbake i tid var det ikke snakk om noe slikt en gang. Dette skal kommunen og Håvard ha all mulig ros for, sier Ole Edvin Glomstad, som er daglig leder i Glomstad Bygg.

Tilfreds
Også rådmannen var vel tilfreds med hva han har oppnådd via de to dialogmøtene som til nå er holdt.

— Å være på lag med det lokale næringslivet er meget viktig. Vi har nå fått klare tilbakemeldinger, og så får vi sette oss ned og konkludere. Budskapet er forstått, sier Håvard Sagli.

Snakka sammen
Etter møtet var det flere blant de oppmøtte som snakka sammen. Dermed kan dette møtet kanskje føre til at det inngås samarbeid mellom bedriftene i Aure. Historien til Byggcompagniet stammer for øvrig fra samme tankegangen. Den gang var det flere lokale næringsdrivende som gikk sammen om å bygge de kommunale boligene som står på Skogan oppe ved sykehjemmet, samt andre etasje på Coopbygget.

Les flere nyheter i papirutgaven av Nordvestnytt
Bestill papir